TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


TCXD 212:1998

BẢN VẼ XÂY DỰNG – CÁCH VẼ BẢN VẼ KIẾN TRÚC PHONG CẢNH


Construction drawing – Landscape drawing practiceTiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-tcxdvn-212-1998-bản-vẽ-xây-dựng-cách-vẽ-bản-vẽ-kiến-trúc-phong-cảnh.jpg
1. Phạm vi
Tiêu chuẩn này đề ra những quy tắc chung, chỉ rõ những kí hiệu hình vẽ và những cách thể hiện đơn giản cho công tác lập bản vẽ kiến trúc phong cảnh.
Các kí hiệu hình vẽ và cách thể hiện đơn giản hóa đến cùng được nói đến như là những quy ước. Những quy ước được nêu ra trong các tiêu chuẩn có thể áp dụng được cho các bản vẽ kiến trúc phong cảnh và được trình bày trong phụ lục A.
2. Quy định chung
Phạm vi các thông tin được chỉ ra trên các bản vẽ kiến trúc phong cảnh sẽ phụ thuộc vào mức độ chính xác mà dạng công việc đòi hỏi.
Các bản vẽ thi công phải định ra được kích thước phù hợp để cho phép định vị được chính xác.
Trong một số trường hợp nhất định, nên có sự điều chỉnh cuối cùng trên hiện trường (chẳng hạn như vị trí của các cây cối). Trong những trường hợp như thế, các bản vẽ sẽ được chú thích một cách thích hợp).
Các độ cao hiện thời và độ cao đề nghị phải được chỉ rõ, hoặc độ cao các điểm nào đó hoặc là độ cao của các đường đồng mức hoặc cả hai ở nơi thấy phù hợp. Khoảng cách giữa các đường đồng mức và khoảng cách giữa các lưới tọa độ phụ thuộc vào đặc điểm của hiện trường và bản chất của công trình.
Các vùng tương tự được thể hiện trên các bản vẽ khác cần được tham khảo chéo.
3. Những quy ước
Nếu cần thiết, quy ước (kí hiệu bằng hình hay cách thể hiện đã đơn giản hóa) có thể được hoàn chỉnh bằng:
 • Lời viết;
 • Đánh dấu hoặc cho tên vào hoặc viết tắt, được giải thích trên bản vẽ hoặc các hồ sơ có liên quan;
 • Bổ sung thêm vào các quy ước (đã có) để truyền đạt thêm thông tin;
Những quy ước không được tiêu chuẩn hóa phải được giải thích trên bản vẽ.

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 1. Căn hộ Hồ Tràm Complex
 2. Đất nền Vĩnh Long New Town
 3. Căn hộ New Galaxy
 4. Đất nền Biên Hòa New City
 5. Căn hộ Grand Center Quy Nhơn
 6. Dự án La Vida Residences

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. Tiêu chuẩn quốc gia 6080-2012 bản vẽ xây dựng phương pháp chiếu
 2. Tiêu chuẩn ngành 11tcn 21-2006 trang bị điện bảo vệ và tự động
 3. Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 109-1999 phụ gia chống thấm cho bê tông vữa
 4. Tiêu chuẩn việt nam 4611-1988 tài liệu thiết kế xây dựng
 5. Tiêu chuẩn ngành 10tcn 565-2003 máy nông lâm nghiệp và thủy lợi
 6. Tiêu chuẩn việt nam 5-1978 tài liệu thiết kế hình biểu diễn hình chiếu
 7. Tiêu chuẩn 22tcn 332-2006 thí nghiệm xác định chỉ số cbr đất đá dăm
 8. Tiêu chuẩn việt nam 5207-1990 máy nâng hạ cầu công te nơ
 9. Tiêu chuẩn xây dựng 373-2006 đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
 10. Tiêu chuẩn việt nam 5181-1990 thiết bị nén khí yêu cầu về an toàn