TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


TCVN 5441 : 2004

VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI


Refractory materials - Classification5441.jpg
Lời nói đầu

TCVN 5441 : 2004 thay thế cho TCVN 5441 : 1991.

TCVN 5441 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI


Refractory materials - Classification​

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại vật liệu chịu lửa, có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1500 oC.

2 Phân loại

Vật liệu chịu lửa được phân loại theo các đặc điểm sau:
 • Độ chịu lửa;
 • Trạng thái vật lý;
 • Thành phần hóa học chủ yếu.
2.1 Theo độ chịu lửa, vật liệu chịu lửa được phân thành 3 nhóm theo Bảng 1.

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 1. Căn hộ Hồ Tràm Complex
 2. Đất nền Vĩnh Long New Town
 3. Căn hộ New Galaxy
 4. Đất nền Biên Hòa New City
 5. Căn hộ Grand Center Quy Nhơn
 6. Dự án La Vida Residences

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. Tiêu chuẩn quốc gia 5641-2012 bể chứa bằng bê tông cốt thép
 2. Tiêu chuẩn việt nam 2288-1978 yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất
 3. Tiêu chuẩn việt nam 1766-1975 thép cacbon kết cấu chất lượng tốt
 4. Tiêu chuẩn quốc gia 7447-4-44-2010 hệ thống lắp đặt điện hạ áp
 5. Tiêu chuẩn quốc gia 9398-2012 công tác trắc địa trong xây dựng
 6. Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới
 7. Tiêu chuẩn quốc gia 6084-2012 bản vẽ xây dựng thể hiện cốt thép
 8. Tiêu chuẩn quốc gia 8491-1-2011 hệ thống ống bằng chất dẻo
 9. Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật
 10. Tiêu chuẩn việt nam 6284-4-1997 thép cốt bê tông dự ứng lực dảnh