TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


TCVN 7194 : 2002

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT - PHÂN LOẠI


Thermal insulating materials - ClassificationTiêu-chuẩn-quốc-gia-tcvn-7194-2002-vật-liệu-cách-nhiệt-phân-loại.jpg
Lời nói đầu
TCVN 7194 : 2002 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT − PHÂN LOẠI


Thermal insulating materials − Classification
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
3. Phân loại
Vật liệu cách nhiệt được phân loại theo các đặc tính cơ bản sau: bản chất vật liệu; hình dáng bên ngoài; khối lượng thể tích; độ dẫn nhiệt; tính bắt lửa; nhiệt độ làm việc; lĩnh vực sử dụng.
3.1. Theo bản chất vật liệu, vật liệu cách nhiệt được chia thành 3 nhóm:
 • vật liệu cách nhiệt vô cơ;
 • vật liệu cách nhiệt hữu cơ;
 • vật liệu cách nhiệt hỗn hợp.
3.2. Theo hình dáng bên ngoài, vật liệu cách nhiệt được chia thành 2 nhóm:
 • vật liệu cách nhiệt định hình;
 • vật liệu cách nhiệt không định hình.
3.3. Theo khối lượng thể tích, vật liệu cách nhiệt được chia thành 4 nhóm và mác quy định tại Bảng 1.

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 1. Căn hộ Hồ Tràm Complex
 2. Đất nền Vĩnh Long New Town
 3. Căn hộ New Galaxy
 4. Đất nền Biên Hòa New City
 5. Căn hộ Grand Center Quy Nhơn
 6. Dự án La Vida Residences

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. Tiêu chuẩn xây dựng 66-1991 vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước
 2. Tiêu chuẩn quốc gia 9360-2012 kỹ thuật xác định độ lún công trình
 3. Tiêu chuẩn xây dựng 373-2006 đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
 4. Tiêu chuẩn quốc gia 6084-2012 bản vẽ xây dựng thể hiện cốt thép
 5. Tiêu chuẩn quốc gia 4923-1989 phương tiện phương pháp chống ồn
 6. Tiêu chuẩn việt nam 6155-1996 bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật
 7. Tiêu chuẩn việt nam 5747-1993 đất xây dựng phân loại
 8. Tiêu chuẩn việt nam 2546-1978 bảng điện chiếu sáng nhóm
 9. Tiêu chuẩn xây dựng 57-1973 thiết kế tường chắn công trình thủy công
 10. Tiêu chuẩn quốc gia 8871-6-2011 vải địa kỹ thuật xác định kích thước