Quy trình Thi công tường vây Barette


Bước 1 xác định vị trí tường dẫn


Thi-công-tường-vây-barette.jpg
Xác định vị trí tường dẫn trên mặt bằng công trường.
Đào tới cao độ đáy thiết kế của tường dẫn.
Lắp đất mặt ngoài.

Bước 2 định vị tấm tường vây


Thi-công-tường-vây-barette-1.jpg
Mỗi tim tấm tường vây sẽ được gữi vào 4 điểm đánh dấu bằng 4 đinh bê tông đóng cắm xuống bề mặt tường dẫn

Bước 3 đào tấm tường vây


Thi-công-tường-vây-barette-2.jpg
Kiểm tra độ ổn định của máy đào tường vây.
Dung dịch khoan được cấp liên tục trong quá trình khoan, đảm bảo cao hơn mực nước ngầm tối thiểu 1m.

Bước 4 làm sạch hố đào


Thi-công-tường-vây-barette-3.jpg
Vệ sinh tấm tường vây bằng gầu đào.
Thổi rửa bằng bơm hút đáy để thay thế bentonite cũ bằng bentonite mới.

Bước 5 kiểm tra độ thẳng đứng hố tường vây


Thi-công-tường-vây-barette-4.jpg
Kiểm tra độ thẳng đứng của hố đào bằng máy Koden.
Độ thảng đứng và kích thước của hố đào phải đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Bước 6 lắp dựng thanh cừ stop-end


Thi-công-tường-vây-barette-5.jpg
Dùng cẩu phục vụ để hạ thanh cừ Stop - end vào tấm tường vây.
Thanh stop - end sẽ được cố định tại cao trình xác định để gioăng cản nước được đặt đúng cao trình thiết kế bằng hệ giá gông cừ.

Bước 7 gia công lồng thép


Thi-công-tường-vây-barette-6.jpg
Gia công lồng thép theo bản vẽ shop - drawing.
Lồng thép gia công xong cần đặt tại vị trí sạch sẽ, đảm bảo không rỉ sét.

Bước 8 lắp dựng lồng thép


Thi-công-tường-vây-barette-7.jpg
Lồng cốt thép đã gia công và nghiệm thu từ giai đoạn trước đó.
Lắp đặt lồng cốt thép.
Định vị lồng thép vào tường dẫn.

Bước 9 làm sạch hố đào


Thi-công-tường-vây-barette-8.jpg
Đổ bê tông bằng phương pháp vữa dâng.
Kiểm tra độ dâng của bê tông.
Ống tremie phải ngập trong bê tông tối thiểu là 1,5m.
Đổ bê tông tới cao độ thiết kế.

Bước 10 đổ bê tông


Thi-công-tường-vây-barette-9.jpg
Vệ sinh hố khoan bằng cách sử dụng máy nén khí.
Kiểm tra chiều sâu của tấm tường vây.

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

  1. Hướng dẫn vẽ nhiều đường thẳng cùng một lúc trong cad
  2. Quy phạm thi công nghiệm thu công tác bê tông
  3. Hướng dẫn quy trình trát tường nhà trong công tác hoàn thiện
  4. Chống thấm mạch ngừng bê tông
  5. Khái niệm và quy định về việc xây dựng ô văng
  6. Hướng dẫn sử dụng lệnh Tolerance trong autocad
  7. Quy trình tính toán nội lực dầm sàn bê tông cốt thép
  8. Cát xây dựng kiểm tra như thế nào
  9. Khái niệm và những lưu ý khi thực hiện cách tôn nền sàn âm
  10. Bảng tra khối lượng riêng trọng lượng riêng của Thép