Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.
Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Quy trình công tác nghiệm thu hoàn thành


 • Nghiệm thu công việc xây dựng.
 • Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.
 • Nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng.

Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng


 • Các yêu cầu của bộ hồ sơ mời thầu
 • Hợp đồng kinh tế kỹ thuật được ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.
 • Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan.
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành


Bao gồm các biên bản nghiệm thu, các tài liệu làm căn cứ để thực hiện công tác nghiệm thu công trình.
Biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình đó hoàn thành.
Nghiệm-thu-công-trình-xây-dựng.jpg

Điều kiện để tiến hành công tác nghiệm thu


Quá trình nghiệm thu chỉ được thực hiện với những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình, thiết bị, máy móc phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những tiêu chuẩn pháp luật.
 • Đối với các công trình xây dựng tuy đã hoàn thành nhưng vẫn còn tồn tại về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu. Nhưng vẫn phải tiến hành những công việc bắt buộc dưới đây :
  • Tiến hành lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng còn sót lại. Quy định rõ thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện.
  • Tất cả các bên liên quan phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại về chất lượng đã nêu ở trên.
  • Thực hiện việc nghiệm thu lại sau khi các tồn tại trên đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục xong.
 • Nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của đơn vị sản xuất.
  • Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong. Chưa lập văn bản nghiệm thu công trình hoàn thành, chưa được thanh toán , nếu trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu ghi thì có thể được tạm ứng chi phí.
 • Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.
 • Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang nhà thầu khác thi công tiếp thì nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản.
  • Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp kín phải tổ chức nghiệm thu.
 • Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và chủ đầu tư phê duyệt.
  • Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình.

Quá trình thực hiện việc nghiệm thu


 1. Nghiệm thu vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn được đưa vào sử dụng trong công trình.
 2. Nghiệm thu từng công việc quá trình xây dựng.
 3. Nghiệm thu theo từng bộ phận công trình, giai đoạn thi công.
 4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.
Thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình nghiệm thu bao gồm :
 • Đại diện phía nhà thầu.
 • Đại diện phía chủ đầu tư.
 • Đại diện phía thiết kế, các bên liên quan được mời.
Nghiệm thu là công việc rất cần thiết để đảm bảo công trình xây dựng có đủ tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. Khái niệm phân loại và chi tiết cấu tạo của lanh tô
 2. Cài đặt các phím tắt trong autocad
 3. Thi công chống thấm nhà bằng nhựa đường
 4. Khái niệm bảng tra mô đun đàn hồi của thép bê tông
 5. Thi công kết cấu xây bằng gạch đá
 6. Kỹ thuật thi công dán ngói lên mái bê tông
 7. Tính nội lực khung ngang kết cấu nhà công nghiệp
 8. Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình
 9. Nguyên nhân và cách xử lý vết nứt tường bê tông nhà
 10. Tư vấn kinh nghiệm thi công nâng nền nhà