Tạo khung cho bản vẽ autocad


Chúng ta vào autocad gõ lệnh : Mvsetup + space.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad.jpg
Tiếp theo sẽ hiện ra bảng như hình bên dưới chúng ta chọn NO.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-1.jpg
Tiếp theo chúng ta chọn hệ Metric như hình bên dưới ( metric là hệ mm mà chúng ta thường dùng ).
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-2.jpg
Sau đó sẽ hiện ra bảng sau, chúng ta bấm số 1, vì chúng ta vẽ theo tỷ lệ 1:1 nhé, nếu tỷ lệ 1:5 thì bấm số 5.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-3.jpg
Sau đó nó hỏi bề ngang khổ giấy là bao nhiêu, ở đây mình sài giấy A3 nên bấm bề ngang là 420.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-4.jpg
Sau đó nó hỏi bề dọc khổ giấy là bao nhiêu, ở đây mình sài giấy A3 nên bấm bề dọc là 297.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-5.jpg
Và được kết quả tạo khung cho bản vẽ autocad.
Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-6.jpg

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

  1. Khái niệm và quy định về việc xây dựng ô văng
  2. Phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép
  3. Cách tạo khung cho bản vẽ autocad
  4. Biện pháp khắc phục khi xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến nhà liền kề
  5. Hướng dẫn sử dụng lệnh Tcount để đánh số thứ tự trong autocad
  6. Vai trò tư vấn giám sát trong công trình như thế nào
  7. Thi công ép cọc bê tông cốt thép khi nào thì dừng
  8. Kỹ thuật thi công lát nền nhà
  9. Xác định ứng suất động trong cọc bê tông cốt thép khi đóng
  10. Tổ chức thi công xây dựng phần hầm công trình bằng phương pháp thi công topdown