DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Diễn Đàn Xây Dựng một sân chơi trong lãnh vực phong thủy, nhà đẹp, thiết kế, thi công, kết cấu, nội ngoại thất. Tạo nền móng vững chắc cho dân xây dựng.

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


TCXDVN 373:2006


CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ


Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures​


LỜI NÓI ĐẦU:

TCXDVN 373 : 2006 “Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số20/2006/QĐ-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2006.

1 Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn sử dụng.

1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành của Nhà nước.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG


BỘ XÂY DỰNG

Sử dụng lệnh scale trong autocad


Bạn có thể thay đổi kích thước của một đối tượng trong AutoCAD. Để giải thích lệnh Scale, tôi sẽ sử dụng block cửa sổ đơn giản (như hình bên dưới) có kích thước 10 đơn vị dọc theo trục X và 15 đơn vị dọc theo trục Y.
  1. Chọn công cụ Scale từ bảng Modify của tab Home hoặc sử dụng lệnh tắt SC.Sử dụng lệnh scale trong autocad 1.png
  2. Select objects: chọn bản vẽ cửa sổ > Enter.
  3. Base point: chọn điểm gốc. Điểm gốc sẽ vẫn cố định khi đối tượng được scale, trong trường hợp này, tôi đang sử dụng góc dưới bên trái của cửa sổ làm điểm gốc.
  4. Scale Factor: Dòng lệnh bây giờ sẽ nhắc bạn xác định hệ số tỷ lệ. Yếu tố tỷ lệ này thực sự xác định kích thước cuối cùng của cửa sổ của bạn.
    • Hệ số tỷ lệ từ 0 đến 1: sẽ làm giảm kích thước của đối tượng của bạn (trong trường hợp này là cửa sổ). Ví dụ: hệ số tỷ lệ 0,5 sẽ giảm kích thước tổng thể bản vẽ của bạn xuống một nửa kích thước ban đầu và hệ số tỷ lệ 0,25 sẽ giảm kích thước của đối tượng xuống còn 1/4 kích thước ban đầu.
    • Hệ số tỷ lệ lớn hơn 1: sẽ tăng kích thước của bản vẽ. Ví dụ: hệ số tỷ lệ là 2 sẽ tăng kích thước lên gấp đôi giá trị ban đầu của nó và hệ số tỷ lệ là 3 sẽ tăng kích thước lên ba lần.
  5. Nhập hệ số tỷ lệ và nhấn enter. Trong trường hợp này, tôi đang sử dụng hệ số tỷ lệ là 2, kích thước cuối cùng của đối tượng sẽ trở thành 20 đơn vị dọc theo trục X và 30 đơn vị dọc theo trục Y.
  6. Copy: Nếu bạn muốn giữ đối tượng ban đầu ngay cả sau khi thay đổi tỷ lệ, hãy nhấp vào tùy chọn “Copy” từ dòng lệnh khi được nhắc về hệ số tỷ lệ.

↑このページのトップヘ